118167 118167 118167 Mobile Game Controller Trigger Stöder enknappsomkoppling till punktläge. Tryck och håll nere triggern för regelbundet skjutande. Hög känslighet och snabb respons. Stabil fäststruktur. Kompatibel med iPhone- och Androidenheter.

Andere bekeken ook: