16618 16618 16618 Boom! Sweden Unikt instrument. Speciellt utformad för nödsituationer. Även användbart som en penna

Andere bekeken ook: