37273 37273 37273 Boom! Sweden Perfekt ljusflöde. Väldigt robust. Oförstörbar. Kan i en nödsituation fungera som ett verktyg för att försvara sig. Har en räckvidd på 500 meter

Andere bekeken ook: