Allmänna Villkor och Förutsättningar DealBanana

Senast uppdaterad: 05.04.19

Nedan är våra Villkor och Förutsättningar. Dessa gäller alltid om du använder eller lägger en beställning genom vår Hemsida, och innehåller viktig information för dig som kund. Var vänlig läs igenom våra Allmänna Villkor och Förutsättningar noggrant.

Artikel 1. Definitioner

1.1 DealBanana: andel inom Flawless Shopping. Stationerad i Reuver och registrerad vid Handelskammaren under registreringsnumret KvK 64322637, verksam under namnet DealBanana.

1.2 Miljö: www.dealbanana.se, och övriga program och applikationer som tillhör DealBanana.

1.3 Plattform: en Miljö där utomstående får erbjuda sina produkter till Användarna.

1.4 Hemsida: DealBananas hemsida, vilket kan innebära www.dealbanana.com och övriga associerade underdomäner.

1.5 Användare: alla som besöker Miljön.

1.6 Kund: alla som använder Miljön och som köper en produkt genom plattformen.

1.7 Avtal: alla förordningar eller överenskommelser mellan den Utomstående Försäljaren och Kunden, där dem Allmänna Villkoren och Förutsättningarna spelar en väsentlig roll.

1.8 Allmänna Villkor: de nuvarande Allmänna Villkor och Förutsättningar.

1.9 Hemlig Låda: en låda vars innehåll är en överraskning för kunden.

1.10 Hemlig Låda Handling: den handling där Kunden, genom att köpa en Hemlig Låda, har chansen att vinna ett pris.

1.11 Utomstående Försäljare: någon utomstående som är en juridisk eller naturlig individ som erbjuder en produkt till Kunden genom Plattformen.

Artikel 2. Tillämpning Allmänna Villkor och Förutsättningar

2.1 Alla Villkor, Avtal och Leveranser är under förutsättning av de Allmänna Villkoren, om inte annat uttryckligen beslutas skriftligt.

2.2 Om Kunden inkluderar Allmänna Villkor och Förutsättningar i sin beställning, bekräftelse eller besked, som skiljer sig eller saknas från de Allmänna Villkoren, så gäller bara de Allmänna Villkoren om och till den grad som dem uttryckligen skriftligt har accepterats av DealBanana.

Artikel 3. Priser och Information

3.1 Alla priser på Hemsidan, och övrigt material utfärdat från DealBanana eller Utomstående Försäljare inkluderar moms (VAT) och, om inte annat angivits på Hemsidan, övriga skatter och avgifter i linje med det som beslutats av regeringen.

3.2 Frakt är inkluderat i de angivna priserna.

3.3 Innehållet på Hemsidan har blivit sammanställt med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan inte DealBanana garantera att all information på Hemsidan är korrekt och fullständig vid alla tillfällen, eftersom Utomstående Försäljare också har möjligheten att lägga upp information på Plattformen. Därför kan alla priser och övrig information på Hemsidan och i allt material utfärdat från DealBanana eller Utomstående Försäljare möjligen bli utsatta för program- eller slarvfel.

3.4 DealBanana kan inte hållas ansvarig för (färg) avvikelser som kan härröras till skärmkvalité.

Artikel 4. Tjänster DealBanana

DealBananas tjänster gäller endast och uteslutande medling i inrättandet av Avtalet mellan Kunden och den Utomstående Försäljaren.

Artikel 5. Inrättande av Avtal

5.1 Avtalet skapas i samma stund som Kunden accepterar den Utomstående Försäljarens erbjudande genom Plattformen, och sedan följer villkoren som bifogas till avtalet.

5.2 Om Kunden accepterar erbjudandet så bekräftar DealBanana omedelbart det elektroniska kvittot av accepterandet, och skicka detta till den Utomstående Försäljaren. Innan kvittot av accepterandet har bekräftats av den Utomstående Försäljaren, har Kunden möjlighet att upplösa Avtalet.

5.3 Om det verkar som att den information som Kunden tillhandahållit vid accepterandet (eller vid övriga Avtals inrättningar), är den Utomstående Försäljaren berättigad att endast fullfölja sin uppgift efter det att korrekt information har mottagits.

Artikel 6. Verkställande av Avtalet

6.1 Så snart som beställningen mottas av Dealbanana måste den Utomstående Försäljaren skicka produkterna så snart som möjligt enligt paragraf 6.3.

6.2 Den Utomstående Försäljaren har rätt att involvera fler Utomstående för att utföra  förpliktelserna kopplade till Avtalet.

6.3 På Hemsidan är det tydligt fastställt hur, i god tid innan Avtalet slutförs, leveransen ska se ut och inom vilken tidsrymd som produkterna ska levereras. Om ingen leveranstid har angivits eller avtalats så måste produkterna levereras inom 30 dagar.  

6.4 Om den Utomstående Försäljaren inte kan leverera produkterna inom dem avtalade villkoren, ska DealBanana meddela Kunden. Kunden kan då samtycka till ett nytt leveransdatum, eller få möjligheten till att avsluta Avtalet utan extra kostnad.

6.5 Så snart som produkterna har levererats till den angivna adressen, är ansvaret för dessa produkter överfört till Kunden.

6.6 Utomstående Försäljare är tvungna att tillhandahålla Kunden med en produkt som liknar den beställda produkten i både utseende och kvalité. Om den beställda produkten inte längre är tillgänglig, blir Kunden berättigad att avsluta Avtalet utan extra kostnad.

Artikel 7. Rätt till Upphävande

7.1 Denna artikel gäller endast om Kunden är en naturlig individ som inte agerar representant för sitt företag eller organisation. Företagskunder är därför inte berättigade till upphävande av Avtalet.

7.2 Kunderna har rätt att upphäva Avtalet inom 14 kalenderdagar av mottagandet av produkten utan giltigt skäl. Kunden behöver då endast stå för de direkta fraktkostnader när produkten skickas tillbaka. Kunden måste därför stå för returkostnaderna. Alla kostnader vid retur och beställning som Kunden betalat kommer att återbetalas till Kunden när de returnerade produkterna anlänt.

7.3 Kunden kan upphäva Avtalet genom att följa de villkor som fastställs i paragraf 7.2, eller genom att meddela DealBanana inom den tidsrymd som specificeras i paragraf 7.2 att Kunden avstår sig ifrån köpet och produkterna, och sedan returnera produkterna så snart som möjligt. Om Kunden vill returnera produkterna ska den kontakta vår Kundservice för att mottaga en blankett med instruktioner.

7.4 De summor som Kunden redan betalat (i förväg) kommer att återbetalas till Kunden så snart som möjligt, men inte senare än 30 dagar efter att Avtalet upphävts.

7.5 På Hemsidan står det tydlig information om huruvida rätten om upphävning gäller, och antyder en procedur som sätts igång ifall Kunden motsätter sig detta.

7.6 Om den Hemliga Lådan som Kunden tar emot efter att ha utfört en Hemlig Låda Handling är öppnad, så försvinner rätten att upphäva Avtalet enligt paragraf 7.2-5.

Artikel 8. Betalning

8.1 Kunden måste betala till DealBanana enligt betalningsmetoden som fastställs i beställningsprocessen och som möjligen visas på Hemsidan. DealBanana är fri att välja betalningsmetod, och dessa kan komma att ändras över tid.

Artikel 9. Reklamation Procedur

9.1 Om Kunden har ett klagomål rörande en produkt och/eller övriga aspekter kring DealBananas Tjänster, eller Utomstående Försäljare, kan Kunden skicka in ett klagomål till DealBanana genom e-mail eller post. Se kontaktdetaljer längst ner i Allmänna Villkor och Förutsättningar.

9.2 DealBanana ger Kunden ett svar på klagomålet så snart som möjligt, men inte senare än 5 dagar efter att klagomålet mottagits. Om det inte är möjligt att ge ett innehållsrikt eller slutgiltigt svar, kommer DealBanana att - inom 5 dagar efter att klagomålet mottagits - bekräfta detta och ge ett förslag på hur lång tid det kan ta att få fram ett innehållsrikt eller slutgiltigt svar till Kundens klagomål.

Artikel 10. Erbjudande från Utomstående Försäljare

10.1 Kunden erkänner att köpeavtalet inrättas mellan Kunden och den Utomstående Försäljaren, och att DealBanana inte är eller kommer att bli en del av detta Avtal. Avtalet inrättas om och när den Utomstående Försäljaren har accepterat beställningen.

10.2 För frågor och/eller klagomål kring försäljningen från Utomstående Försäljare, måste Kunden alltid kontakta DealBananas Kundservice. DealBanana har endast en medlande roll här. Kunden erkänner att hen inte kan förlita sig på DealBanana i dessa fall och att DealBanana är på intet sätt ansvarig för några fel/misstag i köpet av produkten.

10.3 Utomstående Försäljare erbjuder sina produkter genom plattformen. DealBanana är under inga omständigheter ansvarig för att uppdatera eller korrekturläsa erbjudandet från Utomstående Försäljare. DealBanana tar inte på sig något ansvar för handlingarna, produkterna och innehållet som utfärdas från Utomstående Försäljare.

10.4 DealBanana är under inga omständigheter ansvarig för kvalitén, säkerheten eller lagligheten av produkten som erbjuds eller säljs av Utomstående Försäljare. Kunden frigör DealBanana från alla yrkanden gällande de produkter som erbjudits eller sålts genom plattformen, inkluderat men inte begränsat till produktansvar som i Art. 6: 185 BW.

Artikel 11. Slutgiltiga Föreskrifter

11.1 Holländsk lag gäller för Avtalet.

11.2 Såtillvida som ingen lag föreskriver det, ska alla dispyter som kan uppkomma gällande Avtalet skickas in till den kompetenta Holländska domstolen i Heerlen (nederländerna).

11.3 Alla DealBananas förpliktelser begränsas till DealBananas avsikt eller grov försumlighet.

11.4 Ifall en av föreskrifterna i dessa Allmänna Villkor och Förutsättningar verkar ofullständig, innebär det inte att giltigheten i övriga föreskrifter är påverkade. I det fallet, kommer alla inblandade att ersätta föreskriften med en ny, vilken kommer att efterlikna innebörden av den ursprungliga föreskriften så nära som möjligt.

Kontaktinformation

Skulle några frågor, klagomål eller kommentarer uppstå efter att du läst igenom dessa Villkor och Förutsättningar, var vänlig kontakta oss i skrift via e-mail, Facebook eller post till angiven adress.

DealBanana, andel inom Flawless Shopping B.V.
Flight Forum 40, 
5657DB Eindhoven
The Netherlands

E-mail: support@supportprofessionals.net
Facebook: www.facebook.com/DealBanananl

Chamber of Commerce: 64322637
BTW (VAT): NL855615047B01