Varsel och Avlägsnande Procedur DealBanana

 

 1. DealBanana beskriver nedan den Varsel och Avlägsnande procedur (från och med nu: ”VOA-procedur”) som gäller i det fallet att en förfrågan om att ändra eller ta bort innehåll från se läggs fram av DealBanana och/eller Utomstående parter.

 

 1. DealBanana kommer så nära som möjligt att följa proceduren som beskrivs här. Emellertid, om detta inte är möjligt, är DealBanana under inga omständigheter bunden till att följa proceduren. Övriga parter kan inte härleda till några rättigheter i denna procedur.

 

Förfrågan att radera eller ändra uppvisade erbjudanden

 

 1. En förfrågan för en radering eller ändring kommer endast att övervägas ifall följande förhållanden stämmer:
  • om ansökande är delägare;
  • om det uppvisade erbjudandet är olagligt, eller på övriga sätt strider mot lagar eller utomstående parters rättigheter;
  • om ansökande har mött alla krav i VOA-proceduren.
 2. När en förfrågan tas emot, kommer DealBanana att:
  • skicka ett erkännande av mottagandet av förfrågan till den ansökande;
  • kolla så att förfrågan möter alla krav i VOA-proceduren;
  • om nödvändigt, be om ytterligare information från ansökande;
  • analysera huruvida erbjudandet är olagligt, eller på andra sätt bryter mot andra lagar eller utomstående parters rättigheter;
  • radera eller ändra det uppvisade erbjudandet eller avfärda förfrågan.
 3. Förfrågan om att radera eller ändra ska i alla fall innehålla:
  • ansökandes (företags) namn;
  • ansökandes adress;
  • kontaktperson gällande förfrågan;
  • postadress;
  • telefonnummer;
  • URL för erbjudandet på se;
  • namn på försäljaren;
  • bevis för att styrka förfrågan;
  • redogörelse för varför erbjudandet är olagligt eller på övriga sätt strider mot lagen;
  • i händelse av kränkning av upphovsrätten: en URL till den ursprungliga produkten/erbjudandet;
  • bevis för att ansökandes rättigheter har blivit kränkta;
  • bevis för att erbjudandet inte är originellt material, till exempel genom ett provköp.
 4. Förfrågan om att radera eller ändra kan skickas till legal@dealbanana.se
 5. DealBanana kommer att inom 15 arbetsdagar av att ha mottagit en förfrågan om att radera eller ändra, förse avsändaren med en utvärdering av förfrågan.
 6. Om den ovan nämnda 15-dagars perioden är för lång, kan ansökande be att DealBanana behandlar ärendet så snart som möjligt. Anledningarna för detta ska förklaras utförligt av ansökande. Om ärendet erkänns som ett akut ärende, kommer DealBanana att ge en utvärdering av förfrågan om att radera eller ändra inom 48 timmar.
 7. DealBanana kommer endast att radera eller ändra det uppvisade erbjudandet, om det klart och tydligt bevisas att erbjudandet är olagligt eller på övriga sätt strider mot lagen eller inskränker utomstående parters rättigheter. Beslutsrätten ligger hos DealBanana. DealBanana är fri att avfärda förfrågan om att radera eller ändra utan giltiga anledningar.

 

 1. DealBanana kommer endast att svara på en förfrågan om att ändra eller radera ett erbjudande om individen som skickade in förfrågan, och de inblandade delägarna, skyddar mot alla skador som skulle kunna drabba DealBanana, eller inblandade delägare, som direkt konsekvens av att (tillfälligt) inaktivera erbjudandet. DealBanana kan också ställa andra krav för att bevilja en förfrågan om att ändra eller radera ett erbjudande.